eysysla_lauluvaljak_2013Kammerkoor Eysysla(loe: eisüsla) on asutatud 1988. a “laulvast revolutsioonist” innustatud noorte entusiastlike viisipidajate seltskonna poolt. „EYSYSLA“ on vanim teadaolev Saaremaa nimetus Skandinaavia saagades.  Koori esimesest koosseisust on tänaseni truuks jäänud seitse lauljat.

Täna on kooriliikmete arv 30 piirimail. Lauluharrastus liidab erinevate elualade inimesi. Koori rõõmsameelne ja nooruslik vaim on tema tuumikkoosseis, mis on aastaid juba koos laulnud ja kokku kasvanud ühtseks tervikuks.

Eysysla on Kuressaare Kultuurikeskuse rahvakultuurikollektiiv. Kokku saame septembrist juunini kord nädalas teisipäeva õhtuti kell pool seitse Kuressaare muusikakoolis. Proovides me peaasjalikult laulame, lobisemiseks eriti aega ei jää.

Dirigent

Koor ja dirigent on jagamatu tervik, sest ühte ei oleks teiseta. Eysysla dirigentideks on olnud aegade jooksul Svetlana Keert, Madli – Maarja Vainokivi, Ester Soe ja Helle Rand – kõik nad on Saaremaal tuntud koorijuhid. Täna on koori dirigendiks Veikko Lehto.

Repertuaar

Koori repertuaar on olnud aegade jooksul väga mitmepalgeline: Eesti esimesest ärkamisajast pärinevad isamaalised ja tujutõstvad koorilaulud, eesti ja teiste maade klassikaline muusika ning  rahvalaulud, vaimulik koorimuusika, kaasaegne helilooming ja suurvormid.

Kontsertreisidega on käidud kaheksal korral Soomes ja kolmel korral Saksamaal. Saaremaa on risti põiki läbi lauldud. Südamest tulev laul on kõikjal südamlikult ja soojalt vastu võetud. Suure rõõmuga teeme koostööprojekte teiste Saaremaa kooridega.